رزومه

1-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته شعبات بانک ملي استان خوزستان ( 60 شعبه ) ( 1080عدددوربين )
2-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته شعبات بانک ملي استان تهران ( 30 شعبه ) ( 600عدددوربين)
3-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته شعبات بانک سينااستانهاي تهران وخوزستان ( 12 شعبه ) ( 100عدددوربين)
4-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته فرمانداري شهرستان هويزه – استان خوزستان ( 12عدد)
5-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته اداره اتباع خارجي اهواز – استان خوزستان ( 16عدد)
6-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته کارخانه مبل راحت آرا ( 33عدددوربين ) 
7-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته کارخانه زاگرس ( 24عدددوربين ) 
8-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته شرکت حمل ونقل کرج بار ( 16عدددوربين ) 
9-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته شرکت مصالح ساختماني آريا ( چابهار ) ( 36عدددوربين ) 
10-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته فولادگيلان – ساختمان مرکزي تهران ( 18عدددوربين ) 
11-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته نمايشگاه مبل امين–استان خوزستان – سربندر ( 16عدددوربين ) 
12-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته شرکت توليدي پوشاك عليزاده ( 2 سالن مجزا ) ( 32عدددوربين ) 
13-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته کارخانه متالوژيپودرايران–استان قزوين شهرصنعتي البرز ( 8عدددوربين) 
14-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته تالارپذيرايي سپيد ( 24عدددوربين ) 
15-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته پارکينگ ايران خودرو ( 24عدددوربين)
16-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته مجتمع توانبخشي وحدت تهران ( 54عدددوربين ) 
17-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته پاساژاميرکبيرناظمالاطباء ( 48عدددوربين ) 
18-  نصب و راه اندازي سيستم مداربسته سنگ معدن مرمريت شايان شيراز ( 16عدددوربين ) 
19-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته ساختمان مرکزي شرکت ديزل سنگين ايران ( دسا ) - دفترتهران ( 7عدددوربين ) 
20-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته مسجدجامع چابهار ( 8عدددوربين ) 
21-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته کارخانه شرکت يونيليور - شهرك صنعتي البرز – شهرقزوين ( 8عدددوربينSAMSUNG  کره )
22-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته نمايندگي 5030 سايپا مازيار کياني نورآباد شيراز ( 30عدددوربين ) 
23-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته نمايندگي ايران خودرو غلامي نورآباد شيراز ( 16عدددوربين ) 
24-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته نمايندگي سايپا چوبينه نورآباد شيراز ( 16عدددوربين ) 
25-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته نمايندگي ايران خودرو پنجعليزاده شهرستان بم–استان کرمان ( 16عدددوربين ) 
26-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته نمايندگي سايپامعين نيا – شهرستان بم ( 13عدددوربين ) 
27-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته نمايندگي سايپا کريمي افشار – شهرستان جيرفت ( 16عدددوربينSAMSUNG  کره )
28-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته نمايندگي ايران خودرو محمودي–شهرستان کهنوج ( 16عدددوربين ) 
29-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته شرکت اتوبوسراني شهرستان بم
30-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته مجتمع تجاري سپيد تهرانپارس – تهران( 80 عدد دوربین )
31-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته  پاساژ نیلوفر – تهران  ( 16عدد )
32-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته  مجتمع مسکونی فرمانیه ( 32 عدد دوربین آنالوگ – 18 عدد دوربین دیجیتال )
33-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته  شرکت  تولیکا  ( 12 عدد )
34-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته  انتشارات حکمت ( 16 عدد )
35-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته  بازار هرمز کیش  ( 171 عدد )
36-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته  هنرستان رضویه ( 12 عدد )
37-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته  هنرستان ملک پور  ( 16 عدد )
38-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته  هنرستان احمدی روشن ( 16 عدد )
39-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته  مجموعه پرورش شترمرغ و قارچ پوررشید ( 31 عدد )
40-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته  مجتمع ورزشی تفریحی پارس سافاری کیش ( 32 عدد دوربین دیجیتال )
41-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته  مجتمع تجاری خلیج فارس ( 100 عدد )
42-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته  انبار مجتمع تجاری خلیج فارس ( 12 عدد دوربین دیجیتال )
43-  نصب وراه اندازي سيستم مداربسته  شرکت  یونیلیور ایران – کارخانه   و انبار قزوین ( 70 عدد )

whatsapp call واتساپ اینستاگرام ایران داهوا اینستاگرام تلگرام ایران داهوا تلگرام لیست قیمت فروشگاه اینترنتی